Информация за научните открития във връзка с NMOSD (заболявания от спектъра на оптичния невромиелит)

M-BG-00000246

Описано за първи път преди 125 години, заболяването оптичен невромиелит (NMO) остава неясно състояние.<sup>1</sup> Често неправилно диагностицирани с множествена склероза, хората, живеещи с това хронично автоимунно заболяване, както и с други заболявания от спектъра на оптичния невромиелит (NMOSD) страдат от слепота, мускулна слабост, парализа, а понякога завършват дори и със смърт.<sup>2</sup>

Изучаването на това мистериозно заболяване изисква допълнителни изследвания на реакцията на организма и на причините за симптомите на оптичния невромиелит и останалите заболявания от спектъра на оптичния невромиелит (NMOSD). След това, в бъдеще, ние вероятно ще можем да предложим персонализирано лечение на хората, живеещи с това рядко и инвалидизиращо заболяване на централната нервна система.

Ролята на интерлевкин-6 при пациентите с NMOSD

Въпреки, че точната причина за появата на NMOSD остава неизвестна, изследванията дават основателни доказателства да се предположи, че интерлевкин-6 (IL-6) играе ключова роля за възпалението, възникващо при пациентите с NMOSD, което може да доведе до непредсказуеми и тежки пристъпи.2,3

IL-6 е протеин в тялото ни, произвеждан от имунни клетки, а изследванията са показали свръх производство на IL-6 в кръвта и мозъка на хората, диагностицирани с активни форми на заболяванията от спектъра на оптичния невромиелит.3

IL-6 и аквапорин-4 антитела

Астроцитите се намират в зрителните нерви, главния и гръбначния мозък.

IL-6 играе ключова роля за регулиране на имунния отговор към молекулите, които предизвикват възпалението в организма. Това включва и производството на едно вредно антитяло, което е насочено срещу протеин, наречен аквапорин-4 (AQP4).3

Тези AQP4 антитела таргетират и увреждат важна група клетки, наречени астроцити, които представляват звездовидни клетки, намиращи се в зрителните нерви, главния и гръбначния мозък.4,5

Астроцитите играят редица роли, включително да подават сигнали за производството на други вещества в организма, както и за поддържането на целостта на кръвно-мозъчната бариера - слой от клетки, които защитават мозъка.6

IL-6 отслабва кръвно-мозъчната бариера.

IL-6 може да наруши целостта на кръвно-мозъчната бариера. Това позволява на AQP4 антителата и другите клетки, причиняващи възпаление, да получат директен достъп до главния и гръбначния мозък.4 В отговор на това, астроцитите в главния и гръбначния мозък произвеждат още повече IL-6, което причинява по-нататъшни увреждания и най-накрая води до инвалидизиращи симптоми, които се появяват при хората с NMOSD.7

Бъдещи лечения

Ние в Рош съсредоточаваме усилията си как да използваме тази информация за IL-6, за изследвания на бъдещи лечения за NMOSD и други автоимунни заболявания на ЦНС. В момента проучваме едно хуманизирано моноклонално антитяло, което таргетира IL-6 рецептора, за който се предполага, че играе важна роля във възпалението, възникващо при хората с NMOSD и водещо до увреждания и инвалидност.

Ние вярваме в иновативните подходи в изследванията и разработките – нашата цел е винаги да следваме науката и да гарантираме, че сега правим това, от което пациентите ще се нуждаят в бъдеще, за да им помогнем да запазят това, което ги прави хората, които са.

Материалът е одобрен до 12.2021 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Published undefined

Референции:

  1. Jarius S, Wildemann B. The history of neuromyelitis optica. J. Neuroinflammation. 2013; 10:8: 1-12.

  2. Ajmera MR, et al. Evaluation of comorbidities and health care resource use among patients with highly active neuromyelitis optica. J. Neurol. Sci. 2018; 384: 96-103.

  3. Chihara N, Aranami T, Sato W, Miyazaki Y, Miyake S, Okamoto T, et al. Интерлевкин 6 signalling promotes anti‐аквапорин 4 autoantibody production from plasmablasts in neuromyelitis optica. Proc Natl Acad Sci USA. 2011; 108: 3701–6.

  4. Hillebrand S, et al. Circulating AQP4-specific autoantibodies alone can induce neuromyelitis optica spectrum disorder in the rat. Acta Neuropathologica. 2019; 137: 467-485.

  5. Yi W, Schlüter D, Wang X. Astrocytes in multiple sclerosis and experimental autoimmune encephalomyelitis: Star-shaped cells illuminating the darkness of CNS autoimmunity. Brain Behav Immun. 2019; 80: 10-24.

  6. Blackburn D,et al.Astrocyte function and role in motor neuron disease: A future therapeutic target? Glia. 2009; 57:12: 1251-1264.

  7. Uzawa A, et al. Role of интерлевкин-6 in the pathogenesis of neuromyelitis optica. Clin. Exp. Immunol. 2013; 4: 167-172.

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.