Безопасност, сигурност, охрана на труда и опазване на околната среда

Реф.номер COM/2016/008-01

Безопасни условия на труд

Безопасността, сигурността, здравето и опазване на околната среда са неразделни части от нашите дейности и като такива, ние се отнасяме към тях със същото ниво на отдаденост, с каквото се отнасяме и към всякакви дейности свързани с бизнеса.

Като част от нашите ангажименти за непрекъснато развитие, ние активно търсим да въведем нови, по-устойчиви технологии и процеси с цел свеждане до минимум на влиянието ни върху околната среда.

Дейностите на Рош се извършват в съответствие с приложимите закони и наредби за здраве, сигурност, безопасност и опазване на околната среда, със стандартите на дружеството и най-добрите практики. Предприемаме всички разумни и практични стъпки, за да сме сигурни, че предлагаме безопасна, сигурна, здравословна и чиста работна среда.

Политиката на Рош за безопасност, сигурност, здраве и опазване на околната среда се прилага по систематичен начин чрез всички необходими технически, организационни и лични мерки. Стремим се към постоянно подобрение където е възможно и икономически осъществимо. Регулярно следим нашето представяне, за да осигурим съответствие с нашите стандарти и цели, както и за да се уверим, че нашето поведение, процеси и оборудване са на най-високо ниво.

Всеки служител е лично отговорен за безопасността, сигурността, здравето и опазването на околната среда на работното място до пълната степен, която се изисква от неговите/нейните задължения доколкото са запознати, имат способност и опит.

Всички сме стимулирани да откриваме сфери за подобрение и непрестанно работим за по-добра среда.

Published undefined

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.