Рош България е чудесно място за работа

Реф.номер COM/2016/008-01

Ние привличаме хората, които са мотивирани и имат отлични умения за работа на съответната позиция и в конкретния екип. Непрекъснато търсим таланти отвън или от други офиси на компанията. Ние искаме да взимаме на работа колеги, които правят нещата по нов, по-ефикасен начин и постигат целите си, както и лидери, които ръководят екипи по начин, който се вписва в нашите ценности и лидерски ангажименти.

В своя екип, ние работим постоянно за професионалното и личностно развитие на колеги, които са подходящи за високи позиции в Рош – както в България и в офиси на Рош в други държави или в централата на компанията.

Рош България е чудесно място за работа

Рош България е място, където се учим всеки ден, надграждаме своята кариера и се отдаваме на своите силни страни. Ние искаме всеки колега да достигне своя потенциал и да се чувства ценен със своя принос към общите цели. Ние даваме възможност на всеки да се усъвършенства, чрез различни обучения и интересни форми за професионално развитие и обмяна на опит с други функции и подразделения на компанията.

Ние вярваме, че възможностите за кариерно израстване включват широка гама дейности, опит и роли, които водят до смислено израстване и овладяване на нови умения. Като компания, ние публикуваме за колегите си всички свободни работни позиции и ги насърчаваме да се развиват.

Лидерство

Нашите седем Лидерски ангажименти поставят ясни очаквания за всички лидери в Рош България. Независимо от сферата на работа или нивото, Рош очаква всеки лидер да демонстрира тези ангажименти ежедневно.

Това означава всеки да се стреми към следното:

  1. Искрено се интересувам от хората.

  2. Слушам внимателно, казвам истината и обяснявам защо.

  3. Давам правомощия и се доверявам на хората да вземат решения.

  4. Откривам и развивам потенциала в хората.

  5. Стремя се към отлични и изключителни резултати.

  6. Поставям приоритети и опростявам работата.

  7. Поздравявам хората за добре свършена работа.

Ние даваме на всеки колега възможност за професионално израстване

В Рош България ние вярваме, че всеки сам ръководи кариерата си, в партньорство със своя мениджър. По тази причина очакваме от всеки колега да управлява така развитието си, че да достигне личните си цели; да търси открита обратна връзка за своето представяне и постижения; да създава и да осъществява личния си план за развитие.

Ролята на компанията в този процес е да осигурява подходящите адекватни ресурси за развитието на служителите си. Тези ресурси могат да бъдат най-различни дейности, опит или поемане на роля; това насърчава ученето и разширява възможностите за развитие. Рош България разполага с много глобални и локални, вътрешни и независими средства, за да помага на тези колеги, които искат да се развиват.

Възможност за международни назначения

Рош България е част от семейството на Рош по света. По тази причина международните и между-културни компетенции на нашите колеги стават особено важни. Опит, който може да се получи в резултат на краткосрочно или дългосрочно назначение в друг офис на компанията по света води до споделяне на различни перспективи, начини на мислене и решаване на различни предизвикателства.

Приемане на различията

Ние оценяваме приноса на всеки служител към успехите ни. Рош България се стреми да създаде работна среда, в която всеки, независимо от индивидуалните си особености, може да допринесе за постигането на целите ни – разработване и предлагане на иновативни диагностични решения и животоспасяващи лекарства.

Разнообразието и приобщаването на всеки са сред най-важните ни приоритети. Ние искаме разнообразието да се изразява в нещо повече от видимите различия и да включва различно образование, професионални познания, личностен профил, начин на мислене и житейски опит.

Ние в Рош България активно подкрепяме и насърчаваме атмосфера, в която всеки се чувства свободен да изрази мнение. Само по този начин бихме могли да генерираме най-добрите идеи и да разработим истински иновативни решения.

Published undefined

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.