Всеки човек е уникален. Такъв е и всеки рак.

250

вида рак 1

350

гена, които играят роля в развитието на рака 2

100,000

мутации (приблизително), открити в някои видове карцином на белия дроб 3

1

уникален туморен профил

Напредъкът в геномните изследвания води до възможност за персонализиране на грижите и помага на лекарите да разберат уникалния профил на тумора на всеки пациент.

До скоро ракът беше категоризиран предимно в зависимост от локализацията си в тялото (напр. бял дроб, гърда, черен дроб). В зависимост от стадия на заболяването, пациенти с определен вид тумор се лекуваха унифицирано с химиотерапия.

Но дори ако локализацията на тумора �е една и съща, промените в ДНК, които са причинили рака, могат да бъдат разнообразни, което прави всеки тумор уникален.
Сега, когато учените знаят, че ракът се основава на промени в туморния геном, могат да бъдат разработени персонални лекарства, насочени към специфични генетични мутации.
Геномното тестване дава по-ясна представа за тумора на пациента, а резултатите могат да помогнат на лекарите да определят дали е налице възможност за таргетно лечрние, което да отговаря на уникалния геномен профил на тумора на пациента. Изследването може също така да помогне да се определи дали пациентът е подходящ за участие в клинично проучване.

Геномните изследвания са особено ценни за пациентите с ракови заболявания в късен стадий или с труден за лечение рак като:

рак на белия дроб
редки ракови заболявания
рак с неизвестна първична локализация

Благодарение на генетиката, лечението на рака е по-персонализирано от всякога:

1

пациент

1

туморен профил

1

план за лечение

Един от начините, с които помагаме за трансформиране на грижите за пациентите и за превръщане на персонализираното здравеопазване в реалност е геномното профилиране, а другият е разработването на таргетни терапии.

M-BG-00000674

Материалът е одобрен до 02.2023 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Published undefined

Референции:

  1. Armengol G, Ramon Y Cajal S. Funnel Factors. In: Schwab M, editor. Encyclopedia of Cancer. 2nd ed. New York: 2008.

  2. Stratton MR, Campbell PJ, Futreal PA. The cancer genome. Nature. 2009;458(7239):719-724.

  3. Strachan T, Goodship J, Chinnery P. New Insights from Genomewide Studies of Cancers. In: Genetics and Genomics in Medicine. New York and London: 2015.

please be aware that you are leaving this website.