Covid-19

COM/2020/054

На 11 март 2020, Световната здравна организация (СЗО) обяви пандемия в отговор на зачестилите случаи на COVID-19 по целия свят. Това е безпрецедентна ситуация и ние отправяме своите симпатии към всички хора, които са изгубили свои близки, към пациентите и медицинските специалисти.

Всичките ни звена работят в непрекъснат режим с цел разработване, производство и доставка на ключови тестове и лекарства там, където те са най-необходими, за да могат пациентите да получат лечението и грижите, от които се нуждаят.

Нашата подкрепа за борба с COVID-19 се фокусира върху нашите силни страни и възможности:

Ние сме посветени на това да предоставяме и разработваме тестове за най-предизвикателните извънредни ситуации в здравеопазването в света.

Въпреки, че понастоящем няма одобрени терапевтични възможности за лечение на COVID-19, Рош активно изучава потенциала на съществуващото ни портфолио, чрез иницииране на клинично изпитване, както и събира и компилира данни от други, независимо ръководени клинични изпитвания, които се провеждат по целия свят.

При извънредни условия колегите от Рош по целия свят правят всичко възможно, за да гарантират, че пациентите - много от които имат много сериозни заболявания - получават необходимото лечение и грижи, като поддържаме сложна верига от диагностика и лекарства.

Въпреки че реагираме на COVID-19, ние също така продължаваме да предоставяме лекарства и диагностика, когато това е възможно, за пациенти в терапевтични области при изключителни условия.

Публичният и частният сектор по целия свят трябва да работят заедно за справяне с това предизвикателство.

Рош работи из целия свят заедно с партньори в бранша, нашите клиенти, неправителствени организации, правителства и регулаторни органи, за да гарантираме максималното въздействие от работата си и борбата срещу коронавируса

Най-важното в този момент е нашата собствена индивидуална отговорност, за можем да спрем инфекцията. В момента това е наистина критично, защото би дало облекчение на здравните системи да се справят с пациенти, които наистина се нуждаят от помощ.
Severin Schwan,
CEO Roche Group
Published undefined

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.