Рош Истории
Пациентите и науката са в основата на всичко, което правим. Именно чрез истории за надежда, иновации, сътрудничество и медицински пробиви ние наистина измерваме обхвата и въздействието на нашата работа.

Най-нови истории

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.