Рош и спиналната мускулна атрофия

СМА е генетично автозомно-рецесивно заболяване, причинено от намалени нива на SMN протеина в цялото тяло в резултат от мутации в гена за преживяемост на двигателния неврон-1 (SMN1). Всяка година тази болест засяга около 1 на 10 000 новородени бебета по целия свят и е най-честата генетична причина за смърт при малките деца.

Това е болест, която засягайки клетките на двигателните нерви лишава хората от физическата им сила, като отнема способността им да ходят, ядат и дори да дишат.

M-BG-00000517

Материалът е одобрен до 07.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

През цялата ни десетгодишна история на проучване и изследване на спиналната мускулна атрофия (СМА) ни вдъхновяваше общността на пациентите и грижещите се за тях. Работейки заедно, ние продължаваме да се стремим към по-доброто разбиране на СМА и към напредъка на науката, която се крие зад това заболяване.

Свалете файл

please be aware that you are leaving this website.