Информация относно прекратяване вноса на лекарствения продукт Ривотрил

Във връзка с прекратяване вноса на лекарствения продукт Ривотрил (Rivotril, INN: clonazepam) и отправени въпроси към Рош България бихме искали да направим следното уточнение от името на Компанията. На 10 май 2013 г. от името на Рош България ЕООД в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) бе подадено писмо, което уведомява, че Компанията планира да прекрати продажбите на лекарствата Ривотрил 0,5 mg таблетки x 50 и Ривотрил 2 mg таблетки x 30, с притежател на разрешението за употреба в Р.България Рош България ЕООД.

В писмото изрично се казва, че Рош България възнамерява да спази срока, упоменат в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (чл. 54, ал. 3, в съответствие с чл. 264), според който здравните власти и медицинските специалисти трябва да бъдат информирани за прекратяването на продажбите 18 месеца предварително.

За планираното прекратяване на продажбите своевременно е уведомено и Министерство на здравеопазването (писмо с вх. № на МЗ 26-00-857/08.05.2013 г.) и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (писмо с вх. № на НСЦРЛП 80-01-20/08.05.2013 г.), тъй като лекарствените продукти са включени в Приложение 1 и 2 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

Доставките са преустановени през ноември 2014 г., когато е изтекъл административният срок за преустановяване (18 месеца).

На заседание на Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, проведено на 15.01.2015 г., са разгледани заявленията относно заличаване на цената и изключването на Ривотрил от Позитивния лекарствен списък и са издадени решения за изключване на продукта от Приложение 1 и Приложение 2 на ПЛС, както и заличаване на цените в Приложение 4.

С решения НСР-5490-91/23.01.2015 г. НСЦРЛП изключва от Приложение 1 и 2 на ПЛС и заличава цената в

Приложение 4 на ПЛС съответно на Ривотрил 0,5 mg таблетки x 50 и Ривотрил 2 mg таблетки x 30.

Решенията влизат в сила от 06.02.2015 г. и ще бъдат вписани в ПЛС с актуализацията от 16.02.2015 г. След влизане в сила на решенията, продуктите не могат повече да бъдат отпускани в аптеките.

Повече информация можете да получите и на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата на следния линк: http://www.bda.bg

За Рош

Със седалище в Базел, Швейцария, Рош е лидер в ориентираното към развойна дейност здравеопазване със синергични разработки в областта на лекарства и диагностика. Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, имунологията, инфекциозните заболявания, офталмологията и заболявания на централната нервна система. Също така, Рош е световен лидер и в инвитро диагностиката, тъканната диагностика на ракови заболявания и новатор в грижите за хора с диабет. Стратегията за индивидуализирано здравеопазване на Рош има за цел да осигурява лекарства и диагностични методи, които допринасят за подобряване здравето, повишаване качеството на живот и продължителността на живота на пациентите.

Основана през 1896 година, Рош има важен принос за здравето на всички хора по света вече повече от век. Двадесет и четири лекарства, открити от Рош, са включени в списъка на Световната здравна организация (СЗО) с лекарства, които имат изключителна важност, като сред тях присъстват животоспасяващи антибиотици, антималарици и химиотерапевтици.

През 2013 година в групата Рош работят над 85 000 души и са инвестирани 8,7 милиарда швейцарски франка в изследвания и развойна дейност. Дженентек, САЩ, е изцяло собственост на групата Рош. Рош притежава основен дял в Шугай Фармасютикъл, Япония. За повече информация: www.roche.bg, www.roche.com.

Медия
Прессъобщение
виж повече
27.01.2015

please be aware that you are leaving this website.