Ново лекарство за персонализирано лечение на рак на гърдата, представено от Рош България

Конференцията се проведе в дните 18-20 април 2013 г. в София, като основен акцент в програмата й бяха най-новите решения в лечението на онкологичните заболявания.

Новото лекарство на Рош бе одобрено от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) на 5 март 2013 г. за приложение при пациенти с нелекуван HЕR2–положителен метастазирал рак на гърдата. Свързването на лекарството с HЕR2-рецептора пречи на растежа на тумора, спомага за унищожаване на туморните клетки от имунната система и удължава живота на пациентите. Лекарството се прилага в комбинация със стандартното лечение в момента (таргетно лекарство с различен механизъм на действие и химиотерапия) при пациенти с HER2-положителен метастазирал или локално рецидивирал рак на гърдата.

Европейското одобрение е получено въз основа на проведеното от Рош клинично проучване фаза III - CLEOPATRA. Според резултатите тройната комбинацията от новото и досега прилаганото таргетно лекарство (двете имат различен механизъм на потискане на HER2-рецепторите), и химиотерапия осигурява на пациентите по-дълъг период без влошаване на заболяването.

"Одобрението на Европейската агенция по лекарствата е резултат на години изследвания в областта на HER2-положителния рак на гърдата. Ние сме щастливи да предложим нова възможност за лечение за хора с тази агресивна болест", коментира д-р Хал Барън, главен медицински директор и ръководител на глобалното продуктово развитие в Рош.

Новото лекарство на Рош може да се използва само в комбинация с досегашния тип лечение. Това комбиниране на две прицелни лекарства и химиотерапевтик води до забавяне прогресията на болестта и по-дълъг живот за пациентите в сравнение с предходната стандартна схема. По този начин лекарите вече разполагат с още едно моноклонално антитяло и нова възможност за лечение за хора с този изключително агресивен тип рак на гърдата. Според статистиката преди въвеждането на сегашното лечение при пациенти с HER2-положителен рак на гърдата общата преживяемост е била по-кратка в сравнение с тази при пациенти с HER2-негативно заболяване. Днес в резултат на много инвестиции и изследвания, проведени от експертите на Рош в областта, резултатите са обнадеждаващи.

Новото лекарство вече е одобрено в ЕС, САЩ и Швейцария за лечение на пациенти, които не са били лекувани преди това за метастазирало заболяване.

За проучването CLEOPATRA

CLEOPATRA е международно клинично проучване фаза III, което оценява ефикасността и профила на безопасност на новото лекарство в комбинация с таргетно лекарство и химиотерапевтик. Резултатите от проучването показват, че комбинираният метод на лечение с новото лекарство е постигнал целите си за преживяемост на пациентите без прогресия на заболяването и намаляване на случаите на смъртност. При пациентите, които са получавали тройната комбинация лекарства, е установено 38%-намаление на риска от влошаване на заболяването или смърт. Проучването показа, че периодът на задържане без увеличаване на метастазите се е увеличил с 6,1 месеца и е достигнал 18,5 месеца. Рискът от смърт е значително намален - с 34%.

За рака на гърдата

Ракът на гърдата е най-често срещания рак сред жените по света. Всяка година около 1,4 милиона нови случая на рак на гърдата са диагностицирани по целия свят и над 450 000 жени умират от болестта. HER2-положителният рак е особено агресивна форма на рака на гърдата. Той се развива много бързо и при голям процент от пациентите е причина за поява на метастази в други органи.

През 2012 г. в България с рак на гърдата са диагностицирани над 3700 пациентки. При около 20% тях ракът е бил определен като HER2-положителен (въз основа на специфични тестове, които се правят върху тъкан, взета от тумора). Благодарение на профилактиката и повишената здравна култура, 90% от случаите на рак на гърдата са открити в ранен стадий, което дава възможност при правилно лекуване и определяне на HER2-статуса да се постигне пълно излекуване.

За Рош

Със седалище в Базел, Швейцария, Рош е лидер в ориентираното към развойна дейност здравеопазване със синергични разработки в областта на лекарства и диагностика. Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, инфекциозните заболявания, възпалението, метаболитните заболявания и заболявания на централната нервна система. Също така, Рош е световен лидер и в инвитро диагностиката, тъканната диагностика на ракови заболявания и новатор в грижите за хора с диабет. Стратегията за индивидуализирано здравеопазване на Рош има за цел да осигурява лекарства и диагностични методи, които допринасят за подобряване здравето и повишаване на качеството на живот на пациентите. През 2012 година в Рош работят над 82 000 души и са инвестирани над 8 милиарда швейцарски франка в изследвания и развойна дейност. Дженентек, САЩ, е изцяло собственост на Рош Груп. Рош притежава основен дял в Шугай Фармасютикъл, Япония.

Медия
Прессъобщение
виж повече
21.04.2013

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.