Онкология - Партньорства
Нашите учени изследват биологията на туморите, за да открият нови лекарства

Ние разполагаме с най-широкия и разнообразен асортимент от разработвани лекарствени медикалементи в онкологията, с повече от 20 молекули за имунотерапия. От 2011 г. насам сме въвели 18 онкологични лекарства. Всички наши усилия са взаимно свързани чрез изследването на терапевтични комбинации и с отдадеността ни да търсим персонализирани лекарства.

Какви възможности за партньорство търсим:
  • Онкогени

  • Синтетична леталност

  • Адаптивен и вроден имунитет

  • Неоантигени

  • Биология на стромалните клетки

  • Клетъчни терапии

Примерни партньорства:

Адаптив (Adaptive) – партньорство за въвеждане на Т-клетъчни терапии, насочени към антиген, в лечението на рак

Байонтек (BioNTech) – сътрудничество за разработване на персонализирана ваксина срещу рак

Бъдещето на индивидуализираното лечение в онкологията

M-BG-00000360

Материалът е одобрен до 03.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Нашата крайна цел е да осигуряваме лечения за рака във всичките му форми. Тъй като няма вероятност това да се постигне с една-единствена интервенция, ние се стремим да разберем цялостно болестта, нейната сложност и въздействието й върху пациентите.

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.