Инфекциозни заболявания - Партньорства
Вирусните и бактериални инфекции са сред водещите причини за заболявания и смърт
Какви възможности за партньорство търсим:
  • Хепатит B

  • Респираторни вируси

  • Мултирезистентни, грам-отрицателни бактериални инфекции

Примерни партньорства:
  • Дицерна (Dicerna) – споразумение за сътрудничество в областта на научните изследвания и за лицензия за разработване на терапии siRNA за лечение на хронични инфекции с вируса на хепатит В (HBV)

Вирусът на хепатит В – малкият голям враг

M-BG-00000362

Материалът е одобрен до 03.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Инфекциозните заболявания, причинени от вирусни или бактериални патогени, са основна причина за смъртност и заболеваемост в световен мащаб и създават постоянно нарастваща медицинска потребност. Ние се фокусираме върху откриването, изследването и разработването на нови противоинфекциозни средства, насочени както към патогена, така и към имунната защита на гостоприемника. При това надграждаме върху една водеща в индустрията технологична платформа и върху богатото наследство от научни изследвания в тази област, които създадоха някои изключителни терапевтични средства при хепатит В, грип и мултирезистентни бактериални инфекции.

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.