Имунология - Партньорства
Какви възможности за партньорство търсим:
  • Гастроентерология, респираторни заболявания, ревматология

  • Таргети за вроден (неспецифичен), адаптивен имунитет, фиброза, толерантност и регенерация на тъкани

Примерни партньорства:
  • Промедиор (Promedior) – придобиване за по-нататъшно разработване и комерсиализиране на PRM-151, първа в класа си молекула рекомбинантен човешки пентраксин-2, прицелена в предотвратяването и евентуално обратното развитие на фиброзата.

  • Реос (Rheos) – споразумение за сътрудничество, опция и лицензия с Рош за откриване, разработване и комерсиализиране на нови терапевтични средства в областта на имунометаболизма

  • Парвус (Parvus) – сътрудничество за разработване, производство и комерсиализиране на нови терапевтични средства за повишаване на толерантността при възпалително чревно заболяване, автоимунно чернодробно заболяване и цьолиакия

M-BG-00000363

Материалът е одобрен до 03.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Ние развиваме новаторската наука и лекарства, които преобразяват живота на хората с възпалителни и автоимунни заболявания, в това число и портфолио от първи в класа си програми и иновативни подходи за развитие при възпалителни чревни (IBD), дихателни и ревматологични заболявания.

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.