Партньорства

Повече от 20 години Рош и Дженентек (Genentech) помагат да се постави научната основа за персонализирано здравеопазване с лечения, насочени към основната биология на рака и други заболявания.

Сега работим за насочването на персонализираното здравеопазване към едно бъдеще, в което леченията ще са насочени към нуждите на индивида и уникалния генетичен профил на всеки. Нашата персонализирана стратегия за партньорство в областта на здравеопазването е изградена около откриването на стратегически партньори, с които можем да преследваме тази цел. Сега, когато компаниите Флатайрън (Flatiron) и Фаундейшън Медисин (Foundation Medicine) са част от групата Рош, ние формираме нови начини за реализиране на перспективата за персонализирано здравеопазване.

Какви възможности за партньорство търсим:
  • Надеждни набори от данни

  • Усъвършенствани методи за анализ (изкуствен интелект, включително модели за машинно обучение и дълбоко обучение)

  • Цифрови и мобилни технологии

Примерни партньорства:
  • Фаундейшън Медисин (Foundation Medicine, FMI) – придобиване с цел по-нататъшно развитие на изчерпателната платформа за геномно профилиране на FMI и подкрепа на стратегията за персонализирано здравеопазване на Рош

  • Флатайрън (Flatiron) – придобиване с цел да се усъвършенства използването на сведения от реалната практика при вземане на регулаторни решения и при предоставяне на медицинска помощ

  • Харман/Самсунг (Harman/Samsung) – глобално партньорство за разработване на цифрова терапевтична технология за хора с аутизъм

M-BG-00000359

Материалът е одобрен до 03.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.