Правим сега това, от което пациентите ще имат нужда по-късно.

Ние имаме общa цел да помагаме на пациентите да разбират и контролират своето заболяване, включително да получават равен и навременен достъп до лечението, от което се нуждаят.

Пациентските организации са важни за нас, защото чрез контакта си с тях, разбираме какво е да живееш с дадено заболяване, какви трудности преодоляват пациентите и техните семейства, както и ролята на лекарствените терапии за управлението на заболяването. Тъй като пациентските организации представляват гласа на пациентите, нашата съвместна работа ни дава възможност да разбираме истинските им нужди.

В Рош има утвърдени правила, с които се подкрепя сътрудничеството между Рош и пациентските организации. Всяка агенция, която работи с пациенти от името на Рош, също трябва да спазва тези правила.

Рош България се гордее с дългогодишната си традиция да работи с пациентски организации. Искаме да подчертаем, че това сътрудничество отразява общите ценности за почтеност, независимост, уважение, прозрачност и взаимопомощ. Тези ценности са основните принципи за работа.

Рош оповестява публично достъпния си списък на пациентските организации, за които осигурява финансова и/или съществена непряка нефинансова подкрепа на глобалния си уебсайт.

Пациентските организации са важен партньор за Рош България

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.