За контакти

Изпращане на запитване

Докладване на нежелана реакция на лекарствен продукт

Рош България има правно задължение да събира и докладва потенциални нежелани събития на компетентните здравните органи. При изпълнението му, данните Ви ще бъдат обработвани добросъвестно и в съответствие със специфичното законодателство на ДПЛБ (Добрата Практика за Лекарствена Безопасност), както е описано в Декларацията за поверителност свързана с лекарствената безопасност. Вашите данни няма да бъдат използвани за други цели.

225 characters left

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни, в случай че решите да ги предоставите доброволно. Никаква част от Вашите лични данни няма да бъде предоставяна на трети страни, включително и за тяхна маркетингова употреба, освен ако Вие не ни дадете изрично разрешение за това. Повече може да прочетете на Декларация за поверителност

Съобщете за нежелани реакции!

+ 359 2 818 44 44
0700 10 280 - гореща телефонна линия на цената на един градски разговорbulgaria.drugsafety@roche.com

Ако желаете да направите запитване, да зададете въпрос или да ни информирате за нежелана реакция или за проблем, свързан с качеството на наше лекарство, моля - попълнете формуляра по-долу и го изпратете.

Адрес

ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 2
ж.к. София парк
1756 гр. София
Тел. + 359 2 818 44 44

Намерете ни на картата

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.