Какво представлява персонализираното здравеопазване?

Медицинската наука ни позволява да постигнем невероятен напредък в диагностицирането и лечението на заболяванията. Но сложността на човешката биология е изумителна. Всеки човек е уникален в много отношения, и болестите също са такива. Дигиталната революция в здравеопазването предлага нови начини за събиране на висококачествени данни от всеки пациент, и за свързването им с данни от големи групи пациенти за анализ. Това ни позволява да достигнем до по-добро разбиране как да лекуваме отделния човек. Тогава можем да разберем какво отличава всеки от нас като индивидуалност и да превърнем това знание в персонализирана и, следователно, подобрена грижа за всеки човек. Данните от реалния живот, молекулярната информация, получена със секвенирането от следващо поколение, данните от преносимите устройства и мобилните приложения и иновативните клинични проучвания трансформират бъдещето на грижите за пациентите.

В Рош ние вярваме, че персонализираното здравеопазване може да преобрази живота на пациентите чрез предоставянето на грижи, индивидуално съобразени с конкретния пациент, и по този начин ще допринесе за по-ефективната и бърза профилактика, диагностика и лечение на пациентите.

Пациентите, страдащи от широка гама заболявания, са били лекувани с едни и същи лекарства, а лекарите не са могли да разберат защо лекарства действат при едни пациенти, а при други - не.

Учените започнаха да изучават, изследват и диагностицират заболяванията на молекулярно ниво. Ракът, например, не е едно заболяване, а резултат от множество генетични мутации. Сега знаем, че има от 250 до 300 вида и подвида рак.

Терапевтичният подход претърпя коренна промяна. Лекарите могат да откриват   причинителите на заболяванията и, следователно, по-точно да прогнозират как пациентът ще отговори на лечението. С помощта на усъвършенствани диагностични тестове и инструменти могат да бъдат открити и лекувани специфични генетични дефекти или други функционални нарушения.

Нашите медицински знания продължават да нарастват. Например, ние съвсем скоро започнахме да разбираме какво причинява болести, като болестта на Алцхаймер. В същото време резултатите в реални условия на милиони пациенти всеки ден се описват на хартия, съхраняват се в архивите и не се използват, за да се разбере дали и как лечението им може да бъде подобрено.

В ерата на дигиталните технологии, все повече ще можем да адаптираме лечението към нуждите на конкретните индивиди и малки групи пациенти. Много повече информация ще бъде събирана, съхранявана и анализирана, за да се научи как се проявяват болестите и какво преживяват пациентите с тези заболявания в ежедневието. В комбинация с все по-задълбоченото разбиране на молекулярните основи и новите методи за диагностика, това развитие драстично ще промени начина, по който правим научни изследвания, разработваме, одобряваме и плащаме за лекарствата, както и начина, по който пациентите и техните лекари ще вземат решения дали, кога и как да лекуват заболяванията им.

Намираме се в повратен момент в историята на здравеопазването. Безпрецедентното събиране на медицинските знания, технологии и данни промени коренно грижата за пациентите. Рош застава начело на здравеопазването от следващо поколение, заедно с партньори от цял свят. Ние комбинираме в едно разбирането за уникалната човешката биология с нови начини за анализ на данни. Нашата визия е да гарантираме, че скрининга, диагностиката, лечението и дори профилактиката на заболяванията по-бързо и ефективно ще преобразят живота на хората навсякъде - осигурявайки точното лечение за точния пациент в точното време.

От първоначалното откриване на локализацията на заболяването в организма

До разбирането за причината на развитие на болестта на молекулярно ниво.

От опита и грешката

До непрекъснатото натрупване на знания от диагнозата и преживяното от всеки пациент.

От универсалните лекарства за всички заболявания

До решения за лечение, съобразени с уникалните нужди на пациентите.

От записите на хартия

До дигиталния цикъл за обмен на информация между клиничната практика и научните изследвания.

Какво се променя?

Лекари

Пациенти

Общество

Към какво се стремим:

Подобрено качество на живот и увеличена продължителност на живота.

По-малко ненужни лечения, странични ефекти и свързаните с тях разходи, чрез по-интелигентни решения дали, кога и как да се лекува.

По-голямо спокойствие с по-голяма вероятност за успех:

  • По-ефикасно използване на фондовете в системата на здравеопазването

  • По-висока честота на излекуваните заболявания

  • По-ниско натоварване на заболяването

Кои заболявания се лекуват с персонализираните терапевтични решения на Рош днес?
Метастатичен меланом - 50% от пациентите са BRAF позитивни
Метастатичен рак на гърдата - 15-20% от пациентите са HER2 позитивни
Недребноклетъчен рак на белия дроб - 10-30% от пациентите са EGFR позитивни и повече от 8% са ALK позитивни

Вирусни инфекции - Хепатит B, Хепатит C, ХИВ
Рак на стомаха - 16-22% от пациентите са HER2 позитивни

Какъв напредък е бил отбелязан в областта на рака на белия дроб?

Таргетните лечения се базират на молекулярните причини за заболяването. Това означава, че те действат въз основа наличието на биомаркери, след проведени тестове за съпътстваща диагностика, доказващи генетични алтерации в тъканите на пациентите. Например, в миналото недребноклетъчния карцином на белия дроб (НДРБД) е бил диагностициран само като НДРБД. Днес ние познаваме повече от дузина генни мутации, които могат да играят роля в развитието на този вид рак. Следователно, откриването на биомаркери чрез диагностични тестове позволява таргетно лечение, от което пациентите могат да имат максимална полза.

COM/2019/050-01

Кой ще извлече полза?

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.