Работим заедно, за да има прогрес в здравеопазването

Рош е иновативна биотехнологична компания. Ние сме посветени на проучването, разработването и произвеждането на нови лекарства и диагностични тестове, които имат за цел да помагат на пациентите да живеят по-добре. За изпълнение на тези ангажименти, Рош си сътрудничи тясно с медицински специалисти и здравни организации, които имат опита, знанията и идеите, които да надграждат тези на нашите колеги.

Това сътрудничество е жизненоважно по няколко причини:

  • Помага ни да задълбочаваме познанията си и да разгадаваме различните заболявания и областите от медицината, където нуждите на пациентите са големи.

  • Подкрепя оценката на потенциалните нови лечения, насочването към специфичен елемент от протичането на дадено заболяване и разработването на изследователски програми, които да адресират нуждата на пациентите и медицинските специалисти.

  • Помага ни да виждаме къде нашите продукти биха били полезни в процеса на лечение и да откриваме информацията, от която клиницистите имат нужда, за да определят подходящата опция за всеки пациент.

  • Помага на лекарите да поддържат своите умения и знания чрез предоставяне на обучение.

Ние сме убедени, че постигаме повече, когато си сътрудничим и сме горди, че през годините на нашата работа с медицинските специалисти и здравни организации сме предоставили изключително важни нововъведения за пациентите и обществото.

Реф.номер COM/2016/004-01

Работата на Рош България съвместно с медицинските специалисти и здравни организации е помагала, за да могат много важни нови лечения да бъдат от полза за пациентите. Днес ние оставаме посветени на съвместната ни работа с всички партньори в сферата на здравеопазването, защото искаме да продължаваме да предоставяме нови, различни лекарства и диагностични продукти в областите от медицината, където нуждите на пациентите са големи.

Свалете файл

please be aware that you are leaving this website.