Ние от Рош

В Рош вярваме във важността да имаме ясен набор от приоритети, които да ни водят в постоянно променяща се среда. Нашата цел е да постигнем дългосрочен устойчив растеж и да предоставяме стойност на всички заинтересовани страни и партньори.

Фокус върху пациентите

Ние се фокусираме върху разработването на иновативни лекарства и диагностични тестове, които помагат на пациентите да живеят по-дълго и по-добре. Две трети от всички заболявания или все още не се лекуват адекватно, или изобщо не се лекуват. Тази медицинска нужда е огромна и по-добрите диагностика и лекарства могат да окажат огромно влияние върху живота на милиони пациенти и техните семейства.

Високи постижения в науката

Стремим се да отговорим на неудовлетворените медицински потребности с високи научни постижения. Революционните развития в науката и технологиите все повече ни позволяват да разбираме точно какво не функционира правилно в тялото и да разработваме лекарства за противодействие на проблема. Ние се съсредоточаваме върху онкологията, имунологията, офталмологията, инфекциозните болести и неврологията, но оставаме гъвкави и следваме новите научни открития за други области.

Персонализирано здравеопазване

Ние съчетаваме силните си страни във фармацията и диагностиката, за да  осигурим точното лечение на точния пациент в точното време. Когато е възможно да се идентифицират генетични различия, ефикасността и безопасността на лекарствата могат да бъдат значително подобрени. За тази цел имаме съпътстваща диагностична стратегия за всяка молекула, която разработваме.

Достъп до здравеопазване

Стремим се да предоставяме нашите лекарства и диагностични тестове на възможно най-голям брой нуждаещи се. Всяка здравна система се характеризира с различни предизвикателства и ние персонализираме решенията за конкретните пазари. Работим с много различни партньори, за да намаляваме пречките пред достъпа до здравеопазване и да установяваме иновативни, устойчиви начини за предоставяне на ефективно и достъпно здравеопазване на пациентите.

Прекрасно работно място

Ангажирани сме постоянно да укрепваме и да поддържаме едно отлично работно място, където всеки човек се чувства ценен и уважаван и може да израсне до пълния си потенциал. Нашият бизнес се гради от хората ни. Те откриват, разработват и произвеждат продуктите ни и гарантират, че те ще достигат до пациентите, които се нуждаят от тях. Вярваме, че ключът към успеха ни се крие в способността ни да привличаме, задържаме и мотивираме различни висококвалифицирани специалисти във всички области на бизнеса.

Стойност, отличаваща се с устойчивост

Ние управляваме бизнеса си по начин, който е етичен и има за цел да създава стойност в дългосрочен план за всички заинтересовани страни. Искаме да създаваме стойност чрез разработването на медицински решения и се стремим колкото е възможно повече хора да получат полза от тях. Вярваме, че успехът ни се корени в способността ни да разработваме стратегии, от които както индустрията, така и обществото ще имат полза по устойчив начин.

Ние, екипът на Рош България, сме ангажирани да информираме българските медицински специалисти и пациенти за научните постижения и продуктите на Рош.
Ние сме Рош

Ние, екипът от лекари, фармацевти и специалисти от Рош България, сме ангажирани да информираме българските медицински специалисти и пациенти за научните постижения и продуктите на F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Рош България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, изцяло с чуждестранно участие, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131279951. Седалището и адреса на управление на Дружеството е в гр. София, п.к. 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади – запад, ул. „Бяло поле” № 16.

Основен предмет на дейност на Дружеството е маркетинг, търговия и разпространение на висококачествени фармацевтични и диагностични продукти. В предмета на дейност на Дружеството влизат също така: производство, лицензиране, проучване и разработване на висококачествени фармацевтични и диагностични продукти, провеждане на клинични изследвания, както и организиране на научни конференции, семинари и симпозиуми.

M-BG-00000353

Материалът е одобрен до 03.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Нашите бизнес приоритети

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.